1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
 • Konsultacijos
 • Patirtis
 • Sveikata

Aktualu

 • RAJONO MAUDYKLŲ VANDUO ŠVARUS

  Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  informuoja, kad stebimų Ašarėnos tvenkinio Pelėdnagiuose, Dotnuvėlės upės tvenkinio Akademijoje, Babėnų karjero Kėdainiuose, Nevėžio upės ties Justinavos sodais, Vilainių kaimu, Tilto ir Skongalio gatvėmis, Gudžiūnų tvenkinio Gudžiūnuose, Krakių tvenkinio Krakėse, Šušvės upės Pašušvyje, Piliakalnio karjero Liolių kaime, Nevėžio upės ties Pašilių sodais, Bartkūniškio tvenkinio Bartkūniškyje, Šušvės upės Josvainiuose, Juodkiškio tvenkinio, Bublių tvenkinio ties Aristavos kaimu maudyklose vandens tyrimų rezultatai atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2018 “Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė” reikalavimus.

 • LIGONIŲ KASOS RAGINA KUO ANKSČIAU PATIKRINTI VAIKŲ SVEIKATĄ

  Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) ragina tėvus per vasarą pasirūpinti vaikų sveikatos pažymėjimais. Specialistai pataria neatidėlioti profilaktinio apsilankymo pas savo šeimos gydytoją bei odontologą, nes vasara yra puikus metas sveikatos patikrai, kad atėjus rudeniui nereikėtų jaudintis dėl ilgų eilių gydymo įstaigose.

   

  Profilaktiškai tikrintis sveikatą pas savo šeimos gydytoją bei gydytoją odontologą kasmet privaloma visiems vaikams iki 18 metų. Už šią patikrą mokėti nereikia, nes vaikai yra draudžiami valstybės, o jiems suteiktos paslaugos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis. Nemokamos paslaugos teikiamos įstaigose, kurios yra sudariusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis.

   

  Kasmetiniai stebėjimai parodo, kad dažnai apsilankymas pas gydytojus atidėliojamas iki rudens, o tuomet tėvams ir vaikams tenka gaišti laiką laukiant ilgose eilėse.

   

  „Vaikų kasmetinis profilaktinis sveikatos patikrinimas nėra tiesiog formalumas, o gana išsamus vaiko sveikatos būklės įvertinimas, galintis užkirsti ir rimtesnių ligų atsiradimą. Gydytojo rekomendacijos taip yra labai svarbi informacija ugdymo įstaigai apie vaiko sveikatą. Todėl raginame tėvus būti atsakingais ir iš anksto užsirašyti pas šeimos gydytoją ir odontologą, kad vėliau nereikėtų piktintis jų užimtumu", – sako VLK Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Oksana Burokienė.

   

  Šeimos gydytojas patikrina vaiko regėjimą, klausą, pamatuoja kraujo spaudimą, pasveria, išmatuoja ūgį, įvertina emocinę bei socialinę raidą, taip pat kraujotakos, kvėpavimo, virškinimo, stuburo ir kitų organų bei jų sistemų būklę. Esant reikalui, šeimos gydytojas gali nukreipti vaiką išsamesniam ištyrimui pas gydytoją specialistą. Be to į sveikatos pažymėjimą įrašomos rekomendacijos, kurios teikiamos dėl vaiko galimybių dalyvauti ugdymo veikloje bei kokių pirmos pagalbos priemonių reikėtų imtis, jeigu vaikui prireiktų skubios pagalbos.

   

  Be šeimos gydytojo patikros, vaikas privalo apsilankyti ir pas gydytoją odontologą, kuris patikrina vaikų dantų ir žandikaulio būklę, o jeigu būtina – paskiria ir gydymą. Esant poreikiui, vaikams nuo 6 iki 14 metų nuolatiniai krūminiai dantys gali būti padengti specialia apsauga nuo dantų ėduonies – silantais. Ši paslauga taip pat yra nemokama ir kompensuojama iš PSDF lėšų.

   

  „Svarbiausia, ką tėvai turi žinoti – iš anksto užsiregistruoti pas specialistus ir laiku pas juos atvykti. Taip pat vaikus iki 16 metų turi lydėti vienas iš tėvų arba globėjų, antraip gydytojas negalės patikrinti vaiko sveikatos būklės, nes nebus raštiško tėvų arba globėjų sutikimo", – sako O. Burokienė.

   

  VLK primena, kad nuo praėjusių metų vaiko sveikatos duomenys tvarkomi ir registruojami elektroniniu būdu, o visa informacija siunčiama į Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą.  

  Sveikatos pažymėjimas galioja vienerius metus nuo jo išrašymo datos.

  VLK inf.

 • AŠARĖNOS TVENKINIO PELĖDNAGIUOSE MAUDYKLOS VANDENS KOKYBĖ GERA

  Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  informuoja, kad liepos 1 d. Ašarėnos tvenkinio Pelėdnagiuose maudyklos vandens tyrimų rezultatai atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2018 “Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė” reikalavimus.

  Rekomenduojame gyventojams maudytis tiktai gerai žinomuose vandens telkiniuose, kur vandens kokybė yra gera ir nuolat tiriama. Tokiu būdu sumažės rizika susirgti žarnyno infekcijomis bei odos alerginėmis ligomis. Poilsiautojai prie vandens taip pat turėtų laikytis asmens higienos reikalavimų ir elgesio kultūros. Gyventojus kviečiame sekti skelbiamą informaciją apie vandens kokybę rajoninėje spaudoje ir Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro tinklapyje www.kedainiubiuras.lt ir facebook paskyroje.

   

  Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro

  visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną

  Daiva Mickevičienė

   

 • PAGALBA METANTIEMS RŪKYTI

  Mesti-rukyti A3 1

 • KVIEČIAME DALYVAUTI

  KRAUJO NUOTRAUKA

  Nacionalinis kraujo centras minėdami Pasaulinę kraujo donorų dieną vykdo „Neatlygintinos kraujo donorystės turą per Lietuvą 2019“, o liepos 3-iąją aplankė ir Kėdainių miestą. Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras dėkoja Nacionaliniam kraujo centrui už padėką bei džiaugiasi abipusiu bendradarbiavimu.

  Daugiau informacijos apie kraujo donorystes Lietuvoje bei Kėdainiuose galite rasti https://www.facebook.com/kraujodonoryste/ arba http://v2.kraujodonoryste.lt/

   

KAIP TAPTI SVEIKATĄ STIPRINANČIA MOKYKLA

Spausdinti

Sveikatos stiprinimo pagrindas yra sveikatos ugdymas. Jis skatina naudingų įpročių, vertybių ir elgesio, susijusių su sveikata formavimąsi.
Sveikatos stiprinimo idėja remiasi:
• vertybėmis ir požiūriais, kurie grindžiami darbo organizavimu mokykloje bei personalo veikla;
• glaudžiais ryšiais su moksleivių tėvais;
• savivaldybės, visuomenės ir mokyklos bendradarbiavimu;
• palankia politine ir įstatymine situacija. 


Idealiu atveju mokykla, planuodama sveikatos stiprinimo veiklą, turėtų numatyti tris esmines kryptis:

C02

 Tarpusavyje derėdamos ir viena kitą papildydamos minėtos kryptys leistų plėtoti ilgalaikes, nuoseklias ir pažangias sveikatos stiprinimo programas, atitinkančias moksleivių amžių ir jų poreikius.

Visos vaikų ugdymo institucijos, siekdamos įgyvendinti projekte numatytus uždavinius bei rengdamos konkrečius veiklos planus, vadovaujasi 12 kriterijų:

1. Kiekvieno asmeninės vertės bei svarbos pajutimas sveikatos ugdymo srityje.
2. Geros, pasitikėjimą keliančios atmosferos mokykloje sukūrimas.
3. Stimulų, lemiančių visų moksleivių dalyvavimą, sukūrimas.
4. Kiekvienos galimybės gerinti mokymosi sąlygas išnaudojimas.
5. Mokyklai keliamų socialinių tikslų supratimas.
6. Gerų santykių ne tik mokykloje, bet ir šeimoje bei bendruomenėje, kūrimas.
7. Ryšių tarp pradinių ir vidurinių mokyklų formavimas, siekiant sukurti nuoseklią sveikatos ugdymo sistemą.
8. Visos mokyklos bendruomenės sveikatos ir gerovės lygio kėlimas.
9. Teisingos mitybos įpročių formavimas.
10. Mokytojo, kuriuo seka moksleiviai, vaidmens didinimas sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo srityje.
11. Pagalbos, kurią gali suteikti kitos tarnybos ir organizacijos, panaudojimas.
12. Aktyvus sveikatos priežiūros specialistų dalyvavimas sveikatos stiprinimo darbe

Kaip tapti sveikatą stiprinančia mokykla?

Sveikatos apsaugos ministro bei švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d bendru įsakymu Nr. V-684/ISAK-1637 patvirtintas Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis tvarkos aprašas (Žin., 2007, Nr.91-3656; 2010, NR.74-3758).

Šis dokumentas skirtas visoms mokykloms, norinčioms tapti sveikatą stiprinančiomis mokyklomis bei mokykloms priklausančioms sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui. Jis numato mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis kriterijus, sveikatos stiprinimo programų vertinimo tvarką, pažymėjimų registravimo ir išdavimo tvarką.

Mokyklos vertinimą dėl pripažinimo sveikatą stiprinančia mokykla atlieka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sudaryta Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis bendra dviejų ministerijų (Sveikatos apsaugos ministerijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos) komisija.

Šiai Komisijai mokyklos direktorius, siekdamas, kad mokykla būtų pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla ar pratęsiamas sveikatos stiprinančios mokyklos pripažinimo pažymėjimas, teikia prašymą. Prašymai gali būti teikiami tiesiogiai arba siunčiami registruotu laišku adresu:

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.

Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

1. duomenys apie mokyklą (Žin., 2007, Nr.91-3656; 2010, NR.74-3758, 3 priedas);
2. mokyklos tarybos protokolas, kuriuo pritariama sveikatos stiprinimo programai;
3. mokyklos direktoriaus patvirtinta sveikatos stiprinimo 5 metų programa;
4. mokyklos direktoriaus patvirtinta grupės, organizuojančios sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje, personalinė sudėtis.

Daugiau informacijos galite rasti skaitydami Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis tvarkos aprašą (Žin., 2007, Nr.91-3656; 2010, NR.74-3758), pasiskambinę telefonu 8 ~ 5 247 7347 į Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų skyrių arba rašykite mums elektroninio pašto adresais Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .

Kviečiame visus, kurie neabejingi sveikatą stiprinančioms mokykloms, teikti prašymus ir užsiimti sveikatinimo veikla mokyklose. 

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Budrio g. 7, Kėdainių m., Kėdainių miesto sen., Kėdainių r. sav., LT-57164
Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įmonės kodas: 300630016
Tel./Faks.: (8 347) 57 186, el.p.:kedainiai.biuras@yahoo.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

2008-2014 m.