1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
 • Konsultacijos
 • Patirtis
 • Sveikata

Aktualu

 • Baigiasi maudymosi sezonas

  Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras bendradarbiaudamas su Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyriumi, visą maudymosi sezoną (nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 15 d.) Kėdainių rajone stebėjo šias maudymvietes: Ašarėnos tvenkinio Pelėdnagiuose, Dotnuvėlės upės tvenkinio Akademijoje, Babėnų karjero Kėdainiuose, Nevėžio upės ties Justinavos sodais, Vilainių kaimu, Tilto ir Skongalio gatvėmis, Gudžiūnų tvenkinio Gudžiūnuose, Krakių tvenkinio Krakėse, Šušvės upės Pašušvyje, Piliakalnio karjero Liolių kaime, Nevėžio upės ties Pašilių sodais, Bartkūniškio tvenkinio Bartkūniškyje, Šušvės upės Josvainiuose, Juodkiškio tvenkinio, Bublių tvenkinio ties Aristavos kaimu. Buvo siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, sumažinti maudyklų taršą ir prisidėti prie maudyklų vandens kokybės gerinimo.

 • Tymai: kodėl svarbu pasiskiepyti?

  Šių metų pirmąjį pusmetį paaiškėjo tymų protrūkio Lietuvoje rezultatai. Ligonių kasų informacinės sistemos „Sveidra“ duomenimis, minėtu laikotarpiu tymais sirgo net 552 pacientai, prisirašę Kauno ir Marijampolės apskričių gydymo įstaigose. Jiems buvo teikiamos ambulatorinės ir stacionarinės gydymo paslaugos. Pernai šis skaičius buvo kur kas mažesnis – tymais sirgo vos penki asmenys (iš jų vienas gydytas stacionare).

  Tymai – užkrečiama pavojinga liga

  Pasak Kauno teritorinės ligonių kasos (TLK) Kontrolės skyriaus vedėjos Nijolės Bijanskienės, tymai – ūmi, užkrečiama virusinė infekcija, plintanti oro lašeliniu būdu, kuri pasireiškia karščiavimu, bėrimu, kvėpavimo takų bei akių junginės uždegimu. Tymų sukėlėjo virusas plinta oro srautais pastatų viduje: koridoriais, laiptinėmis, ventiliacijos kanalais, instaliacijų šachtomis, taip pat kvėpavimo takų sekretais, per suterštas rankas ar daiktus.

  Tymų infekcijos šaltinis – sergantis žmogus, kuris neretai suserga ir plaučių uždegimu, gerklų pakenkimu (krupu), rečiau – smegenų uždegimu (encefalitu). Dažniausios tymų komplikacijos – vidurinės ausies, plaučių, smegenų (encefalitas) uždegimas, laringitas, viduriavimas.

  „Tymai – tik skiepais valdoma infekcija, – pabrėžia N. Bijanskienė.– Tymų vakcina pasaulyje skiepijama daugiau nei 40 metų. Ja skiepijami antraisiais gyvenimo metais, o ilgalaikio imuniteto susidarymui būtina įskiepyti du kartus. Lietuvoje vaikai pagal vaikų skiepų kalendorių skiepijami 15 mėnesių ir 6–7 metų amžiaus. Skiepijama kombinuota tymų, epideminio parotito ir raudonukės (MMR) vakcina, kurią kompensuoja ligonių kasos“.

  Verta atkreipti dėmesį tai, kad žmonės, turėję kontaktą su sergančiuoju tymais, taip pat gali pasiskiepyti ligonių kasų kompensuojama MMR vakcina. Tam tereikia kreiptis į savo šeimos gydytoją. Po kontakto su sergančiuoju tymais, rekomenduojama pasiskiepyti per 72 val. Nesuspėjus pasiskiepyti per nurodytą laikotarpį, būtina išlaukti visą inkubacinį laikotarpį (21 dieną) ir jei nesusergama – pasiskiepyti.

 • RAJONO MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖ

  Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras praneša, kad Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos duomenimis Kėdainiuose Nevėžio upėje ties Tilto g., Nevėžio upėje ties Skongalio g. ir Bartkūniškio karjere nustatytas žarninių enterokokų kiekis viršijo leistinas higienos normas.

  Informaciją apie atliktus pakartotinius vandens tyrimus rasite spaudoje bei Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Facebook paskyroje ir elektroniniame puslapyje kedainiubiuras.lt

   

  Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, Daiva Mickevičienė

 • RAJONO MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖ

  Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras praneša, kad Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos duomenimis Kėdainiuose Nevėžio upėje ties Tilto g., Nevėžio upėje ties Skongalio g. ir Bartkūniškio karjere nustatytas žarninių enterokokų kiekis viršijo leistinas normas, o per didelis salmonelių skaičius nustatytas Nevėžio upėje ties Tilto g.

  Visų kitų maudyklų vandens kokybė ir paplūdimių smėlio kokybė atitinka HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus ir juose maudytis yra saugu.

  Pakartotiniai vandens tyrimai bus atlikti šią savaitę.

  Informaciją sekite Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Facebook paskyroje ir elektroniniame puslapyje kedainiai.biuras@yahoo.com

   

  Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą, Julija Kleivaitė

 • RAJONO MAUDYKLŲ VANDUO ŠVARUS

  Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  informuoja, kad stebimų Ašarėnos tvenkinio Pelėdnagiuose, Dotnuvėlės upės tvenkinio Akademijoje, Babėnų karjero Kėdainiuose, Nevėžio upės ties Justinavos sodais, Vilainių kaimu, Tilto ir Skongalio gatvėmis, Gudžiūnų tvenkinio Gudžiūnuose, Krakių tvenkinio Krakėse, Šušvės upės Pašušvyje, Piliakalnio karjero Liolių kaime, Nevėžio upės ties Pašilių sodais, Bartkūniškio tvenkinio Bartkūniškyje, Šušvės upės Josvainiuose, Juodkiškio tvenkinio, Bublių tvenkinio ties Aristavos kaimu maudyklose vandens tyrimų rezultatai atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2018 “Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė” reikalavimus.

KAIP TAPTI SVEIKATĄ STIPRINANČIA MOKYKLA

Spausdinti

Sveikatos stiprinimo pagrindas yra sveikatos ugdymas. Jis skatina naudingų įpročių, vertybių ir elgesio, susijusių su sveikata formavimąsi.
Sveikatos stiprinimo idėja remiasi:
• vertybėmis ir požiūriais, kurie grindžiami darbo organizavimu mokykloje bei personalo veikla;
• glaudžiais ryšiais su moksleivių tėvais;
• savivaldybės, visuomenės ir mokyklos bendradarbiavimu;
• palankia politine ir įstatymine situacija. 


Idealiu atveju mokykla, planuodama sveikatos stiprinimo veiklą, turėtų numatyti tris esmines kryptis:

C02

 Tarpusavyje derėdamos ir viena kitą papildydamos minėtos kryptys leistų plėtoti ilgalaikes, nuoseklias ir pažangias sveikatos stiprinimo programas, atitinkančias moksleivių amžių ir jų poreikius.

Visos vaikų ugdymo institucijos, siekdamos įgyvendinti projekte numatytus uždavinius bei rengdamos konkrečius veiklos planus, vadovaujasi 12 kriterijų:

1. Kiekvieno asmeninės vertės bei svarbos pajutimas sveikatos ugdymo srityje.
2. Geros, pasitikėjimą keliančios atmosferos mokykloje sukūrimas.
3. Stimulų, lemiančių visų moksleivių dalyvavimą, sukūrimas.
4. Kiekvienos galimybės gerinti mokymosi sąlygas išnaudojimas.
5. Mokyklai keliamų socialinių tikslų supratimas.
6. Gerų santykių ne tik mokykloje, bet ir šeimoje bei bendruomenėje, kūrimas.
7. Ryšių tarp pradinių ir vidurinių mokyklų formavimas, siekiant sukurti nuoseklią sveikatos ugdymo sistemą.
8. Visos mokyklos bendruomenės sveikatos ir gerovės lygio kėlimas.
9. Teisingos mitybos įpročių formavimas.
10. Mokytojo, kuriuo seka moksleiviai, vaidmens didinimas sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo srityje.
11. Pagalbos, kurią gali suteikti kitos tarnybos ir organizacijos, panaudojimas.
12. Aktyvus sveikatos priežiūros specialistų dalyvavimas sveikatos stiprinimo darbe

Kaip tapti sveikatą stiprinančia mokykla?

Sveikatos apsaugos ministro bei švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d bendru įsakymu Nr. V-684/ISAK-1637 patvirtintas Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis tvarkos aprašas (Žin., 2007, Nr.91-3656; 2010, NR.74-3758).

Šis dokumentas skirtas visoms mokykloms, norinčioms tapti sveikatą stiprinančiomis mokyklomis bei mokykloms priklausančioms sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui. Jis numato mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis kriterijus, sveikatos stiprinimo programų vertinimo tvarką, pažymėjimų registravimo ir išdavimo tvarką.

Mokyklos vertinimą dėl pripažinimo sveikatą stiprinančia mokykla atlieka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sudaryta Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis bendra dviejų ministerijų (Sveikatos apsaugos ministerijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos) komisija.

Šiai Komisijai mokyklos direktorius, siekdamas, kad mokykla būtų pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla ar pratęsiamas sveikatos stiprinančios mokyklos pripažinimo pažymėjimas, teikia prašymą. Prašymai gali būti teikiami tiesiogiai arba siunčiami registruotu laišku adresu:

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.

Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

1. duomenys apie mokyklą (Žin., 2007, Nr.91-3656; 2010, NR.74-3758, 3 priedas);
2. mokyklos tarybos protokolas, kuriuo pritariama sveikatos stiprinimo programai;
3. mokyklos direktoriaus patvirtinta sveikatos stiprinimo 5 metų programa;
4. mokyklos direktoriaus patvirtinta grupės, organizuojančios sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje, personalinė sudėtis.

Daugiau informacijos galite rasti skaitydami Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis tvarkos aprašą (Žin., 2007, Nr.91-3656; 2010, NR.74-3758), pasiskambinę telefonu 8 ~ 5 247 7347 į Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų skyrių arba rašykite mums elektroninio pašto adresais Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .

Kviečiame visus, kurie neabejingi sveikatą stiprinančioms mokykloms, teikti prašymus ir užsiimti sveikatinimo veikla mokyklose. 

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Budrio g. 7, Kėdainių m., Kėdainių miesto sen., Kėdainių r. sav., LT-57164
Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įmonės kodas: 300630016
Tel./Faks.: (8 347) 57 186, el.p.:kedainiai.biuras@yahoo.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

2008-2014 m.